Disclaimer voor nickoservice.be

GO4 Solutions On Site bvba (BE 0874.449.159), hierna te noemen GO4SOS bvba, verleent u hierbij toegang tot nickoservice.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

GO4SOS bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op nickoservice.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van GO4 Solutions On Site bvba.

Beperkte aansprakelijkheid

GO4SOS bvba spant zich in om de inhoud van nickoservice.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op nickoservice.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GO4SOS bvba.

In het bijzonder zijn alle prijzen op nickoservice.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op nickoservice.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GO4SOS bvba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GO4SOS bvba en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GO4SOS bvba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.